diumenge, 1 de novembre de 2009

Unitat ideal


La meva unitat ideal és una biblioteca de barri. Aquest espai està obert a tot el públic: nens, estudiants, adults i gent gran. També poden accedir-hi persones amb discapacitats, com per exemple, cecs, sords i minusvàlids.
L’edifici consta de tres pisos, dos d’accés públic i un privat, d’ús exclusiu per als
membres de personal.
Els dos pisos d’accés públic compten amb diversos serveis bibliotecaris i de lleure mentre que l’ últim pis, el privat, conté el fons de la biblioteca i el despatx dels bibliotecaris.
Per facilitar l’accés als usuaris, l’edifici disposa d’escales i d’ascensors amples per als usuaris minusvàlids. Les persones discapacitades comptaran amb ajudes posades per la mateixa biblioteca, com per exemple, ordinadors especials, retolacions en braille, sistemes auditius, en el cas dels usuaris cecs i sistemes visuals, en el cas dels usuaris sords.
Els altres usuaris afavorits són els nens, ja que la biblioteca disposa d’una secció, únicament infantil situada a la planta baixa. Aquesta secció conté dues sales diferents: la sala d’imaginació i la sala de coneixements.
Al primer pis trobem sis sales diferents: la recepció, la sala de lectura general, la sala polivalent o Auditori, la secció infantil, la cafeteria i el jardí interior.
La recepció o vestíbul és una sala amplia i blanca, amb el terra enrajolat. Compta amb un ascensor i una escala, situats a la dreta de l’entrada i al fons de la sala, que porten al primer pis. Al costat de l’escala es troba el mostrador d’atenció a l’usuari.
Just a l’esquerra del mostrador hi ha la porta d’accés a la sala de lectura general. A l’esquerra de l’entrada trobem l’accés a la secció infantil. A ambdós costats de l’entrada els usuaris disposen de sofàs per parlar o esperar el seu torn al mostrador quan hi ha molta gent a la fila. La recepció té una bona il•luminació.
La sala de lectura general té el terra de parquet i disposa d’una bona il•luminació elèctrica. Dins d’aquesta sala trobem butaques i taules per acomodar-se a llegar millor. Les llibreries contenen tot tipus de premsa i revistes per distreure el públic lector, normalment adults i avis. Aquesta sala té accés al jardí interior i a l’Auditori per la seva part esquerra. La part del fons i la dreta es ocupada per llibreries. Al costat dret de la porta trobem un lloc de connexió a Internet.
L’ Auditori és una sala especialitzada per fer projeccions, reunions i conferències. Al costat dret de l’entrada es situen uns amplis finestrals, que donen una gran il•luminació a la sala. Disposa d’un ordinador connectat a un canó per a les projeccions i una pissarra per a les conferències. El públic s’asseu a les butaques de l’espai restant. Té accés a la cafeteria i al jardí interior.
El jardí interior i la cafeteria es complementen l’un amb l’altre. Tots dos espais tenen la funció de lleure i distracció dels usuaris. El jardí interior proporciona més llum natural a les instal•lacions interiors.
Al segon pis trobem quatre sales ben diferenciades i un corredor central que actua d’unió. Aquestes sales són: la secció de coneixements, la secció d’imaginació i lectura, la sala de grups de treball i per últim els fons de la biblioteca. En aquest pis hi ha una cinquena sala, on s’ubiquen els lavabos.
La primera sala, a la qual s’accedeix per l’escala de la planta baixa, és la secció de coneixement. En aquesta sala es troben tots aquells llibres de matèria
d’ensenyament o aprenentatge, com per exemple, volums o enciclopèdies. Té
accessos al corredor central i a la secció d’imaginació i lectura.
La secció d’imaginació i lectura conté els llibres d’entreteniment i fantasia, com per exemple, les novel•les i els còmics. Les dues sales disposen de taules i butaques per acomodar-se a llegir.
Gràcies al corredor central s’accedeix a la sala de grups de treball. Aquesta sala disposa de taules per reunir-se en grups reduïts. Una part de l’habitació conté els ordinadors que disposen de connexió a Internet per facilitar més informació als usuaris. Per aquesta sala s’accedeix als lavabos.
L’última sala del pis és d’accés privat, encara que també s’uneix a les altres pel
corredor central. És la sala del fons i els arxius de la biblioteca, on es guarden els documents que fan referència a l’edifici i a la història del barri. Dins d’aquesta habitació hi ha l’escala que accedeix a l’espai privat dels bibliotecaris.
Aquest espai és una sala circular, de sostre de vidre per a una millor panoràmica del cel. Tota la circumferència està ocupada per llibreries de temàtiques diverses. Al centre de la sala hi ha una originalitat, un telescopi i, al costat d’aquest, la taula dels bibliotecaris. És un espai acollidor i il•luminat.
Noelia González

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada